Nis
22

Polonya’dan “Enerjide Rusya’ya Bağımlılığı Azaltmak için AB Devreye Girsin” Çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Financial Times’da yazdığı bir makalede, AB’nin enerji konusunda Rusya’ya bağlı olmasının onu zayıf düşürdüğünü bu nedenle de doğalgaz tedariğini güvence altına alabilmek için bir enerji birliği kurmasının gerekli olduğunu ifade etti.  Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede Tusk, ‘Ukrayna’daki bekleyiş nasıl gelişirse gelişsin çıkarılması gereken bir ders açıktır: Rus enerjisine aşırı bağımlılık Avrupa’yı zayıflatıyor’ ifadesini kullandı. AB’nin bir bankacılık birliği ve bu çerçevede ortak denetim mekanizması, ortak çözüm mekanizması ve bankaların kapatılması için ortak bir fon oluşturduğuna işaret eden Tusk, aynı zamanda nükleer santraller için ortak uranyum alımının da söz konusu olduğunu söyledi. Tusk, aynı yaklaşımın Rusya’dan doğalgaz alırken de benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Polonya Başbakanı, önerdiği enerji birliğinin Avrupa Topluluğu’nu köklerine döndüreceğini belirtti. İlk aşamada 28 AB ülkesi için doğalgaz satın alacak ortak bir Avrupa kurumu oluşturulması gerektiğini ifade eden Tusk, böylelikle bazı AB ülkelerinde doğalgaz tedariğinin kesilmesi halinde bir ‘dayanışma mekanizmasıyla’ diğer ülkelerin devreye girebileceğini vurguladı. Tusk ayrıca,  doğalgaz depolama tesisleri ve doğalgaz bağlantıları gibi projelerin %75′e kadarını da AB’nin finanse etmesi gerektiğini belirtti. Bunlara ilaveten, AB’nin, kömür ve kaya gazı da dahil olmak üzere kendi fosil kaynaklarından tam olarak faydalanması gerektiğini dile getiren Tusk, ‘Aralarında Polonya’nın da bulunduğu AB’nin doğusundaki ülkelerde kömürün enerji güvenliğiyle eş anlamlı olduğunu değerlendirdi. Hiçbir ülkenin maden çıkarmaya zorlanmaması gerektiğini, ancak sürdürülebilir bir şekilde yapıldığı sürece bunun önüne de geçilmemesinin yerinde olacağını ifade etti. Öte yandan, Tusk, AB’nin ABD veya Avustralya gibi Avrupa dışındaki doğalgaz ihracatçılarıyla anlaşmalar imzalaması gerektiğini ve bu ülkelerden sıvılaştırılmış doğalgaz ithal edilebileceğini dile getirdi. Polonya Başbakanı son olarak da AB ve 8 doğu komşusu arasında 2005 yılında kurulan Enerji Topluluğu’nun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. AB liderleri Mart ayındaki zirvelerinde enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabalarına hız verme kararı almış ve Avrupa Komisyonu’nu Haziran ayına kadar tekliflerini hazırlamakla görevlendirmişti.

EurActiv  web sitesinden Türkçeye tercüme edilmiştir.

Haberin tamamına erişmek için tıklayınız.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

 

Nis
22

Kırgızistan’da Açılan İhaleler

Bişkek Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen; “kum-çakıl karışım kaynaklarının işletilmesi ve alüvyon altın alanlarının jeolojik keşfi” konusundaki açık artırmalara ilişkin bilgilere Dış Talepler Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kırgızistan hakkında detaylı bilgiye web sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bişkek Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Nis
22

Avrupa Birliği Ürün Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Rehber

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Birliği Ürün Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Rehberde (Blue Guide on Implementation of EU Product Rules), malların serbest dolaşımına ilişkin AB mevzuatı, AB uyum yasalarının uygulandığı durumlar, ürün tedarik zincirindeki aktörler ve sorumlulukları, ürün gereklilikleri, uygunluk değerlendirme, akreditasyon, piyasa gözetimi ve ilgili mevzuatın uluslararası boyutu konularında bilgi verilmektedir. Söz konusu Rehber kapsamında AB pazarına sunulacak Türk mallarının da tabi olduğu mevzuata ilişkin bilginin yanı sıra Türk akreditasyon kuruluşlarının ve belgelerinin AB kuruluşları ile denkliğine yer verilmektedir. Söz konusu Rehberi incelemek için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu resmi web sitesinden özetlenerek Türkçeye tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Nis
22

Kırgızistan Yatırım Projeleri

Kırgız Cumhuriyeti tarafından hazırlanan “İstikrarlı Kalkınmaya Geçiş Programı (2013-2017)” kapsamında öncelikli olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve tarım, madencilik, sulama, enerji, elektrik iletim, inşaat, üretim, sanayi, ulaştırma, lojistik ve yayıncılık gibi farklı sektörleri kapsayan 75 adet yatırım projesi ve söz konusu projelerin öngörülen finansman durumlarına ilişkin bilgi için Bişkek Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçebilirsiniz.

Kaynak: Bişkek Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Nis
22

Bebek Giyim Sektör Raporu

Tekstil ve hazır giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makroekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde 1990’lı yıllarda gelişmeye başlayan bir sektördür. Sektördeki firmalardan bazılarının hem yetişkinler için hem de bebekler ve çocuklar için üretim yaptığı, bazılarının ise yalnızca bebek giyim üzerinde uzmanlaştığı görülmektedir. Türkiye’nin 2013 yılı toplam bebek giyim ihracatının %27,9’unu örülmemiş bebek giyim eşyasından oluşmaktadır. Örülmemiş bebek giyim eşyası içinde %73,5 paya sahip olan pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarları, toplam bebek giyim ihracatının da %20,5’ini oluşturmaktadır. 2013 yılında bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, %16,9 pay ile Almanya olmuştur. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

 

Nis
22

Pakistan’da Açılan İhale

İslamabad Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen; entegre komuta kontrol merkezi oluşturulmasına ilişkin açılan ihalenin ön yeterlilik duyurusuna Dış Talepler Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Pakistan hakkında detaylı bilgiye web sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İslamabad Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Nis
21

Kuzey Amerika’nın Enerji Üretimine İlişkin Olası Engeller

The New York Times’ta Clifford Kraus imzasıyla çıkan köşe yazısında, ABD’nin, Suudi Arabistan ile Rusya’yı geçerek dünyanın en büyük petrol üreticisi olmaya doğru gittiği, Kanada’da kum petrolünde ciddi bir üretim artışı yaşandığı, Meksika’nın enerji üretiminde anayasal revizyon yapmaya çalıştığı vurgulanarak, Kuzey Amerika’nın petrol üretimindeki geleceğinin parlak göründüğü belirtildi. Bununla birlikte uzmanların ABD ve Kuzey Amerika’nın enerji bağımsızlığını ilan etmeden önce gerçek durumun ortaya konulması gerektiğini belirttiği,  Kuzey Amerika’yı ‘Suudi Amerika’ olarak nitelendirmeden önce konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz üretiminin çevresel etkilerinin tartışmalı olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.  Kanada’nın kum petrolünü ABD’deki rafinerilere taşıyacak Keystone XL Boru Hattının siyasi ve mevzuat düzenlemelerinden dolayı yıllardır arapsaçına döndüğü, New York Eyaleti ile Quebec’te doğalgaz sondajlarının çevresel kaygılarla ortaya çıkan toplumsal hareketlerden dolayı durdurulduğu belirtilerek, bu durumun ABD’nin Batısında ve Kanada’da enerji şirketlerini sınırladığı, boru hatları ile petrol yükleme ve boşaltma liman terminallerinin inşasını olumsuz etkilediği dile getirildi.  Meksika’da ise petrol arama ve üretim faaliyetlerinin uluslararası petrol şirketlerine açılması yönünde anayasada değişiklik yapılması yönünde büyük bir baskı olmasına karşın, satır arası okumalarda bu konuda bir anayasa değişikliğinin hala şüpheli olduğunun anlaşıldığı, ülkedeki uyuşturucu çeteleri arasında süregiden şiddetin yatırımcıları endişelendirdiği bildirildi. Ayrıca, Meksika Körfezinde derin deniz sondajları ile petrol kumu üretiminin yüksek maliyetli olduğu, buralarda üretim yapılması için petrol fiyatlarının daha da yüksek olması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, Irak’ın petrol üretimindeki artış ile Batılı Güçlerle İran arasında süren görüşmelerin başarıya ulaşması durumunda uluslararası petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanabileceği ifade edildi. Bunun yanında, Arjantin, Çin ve Rusya gibi ülkelerin şeyl sondaja başlayabilecekleri ve böylece bu ülkelerin dünya enerji piyasalarına yönelik daha fazla petrol ve doğalgaz arz edebileceklerinin de olasılık dahilinde olduğu, 1970’lerdeki OPEC ambargosunun enerji fiyatlarındaki tüm beklentileri altüst ettiği tarihsel gerçek göz önünde bulundurulduğunda,  enerji fiyatlarında bir çöküş yaşanmasının sürpriz olmayacağı dile getirildi.

 Kaynak: The New York Times web sitesinden Türkçeye tercüme edilmiştir.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

 

Nis
21

ABD TPP Kapsamında Asgari İthalat Hedefi Teklifinde Bulundu

Konuya yakın kaynaklar tarafından Pazartesi günü (21 Nisan 2014) yapılan açıklamaya göre ABD, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) girişimi çerçevesinde yürütülen ikili ticari görüşmeler kapsamında Japonya’ya, ABD’den yapılan otomotiv ithalatının asgari düzeyini ayarlama çağrısında bulundu.

Kaynaklara göre Washington Hükümeti, Japonya’nın otomotiv ithalatının hedefin altında kalması durumunda, uygulanan tarifelerin ortadan kaldırılması için belirlenen 30 yıllık sürenin uzatılmasını sağlayacak bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.

Teklifin, Japonya’nın TPP kapsamının dışında gördüğü 5 “hassas” tarım ürünü-pirinç, buğday, et ve domuz, süt ve süt ürünleri, şeker- üzerindeki tarifeleri kaldırmaya yanaşmaması üzerine yapıldığı belirtildi. Tokyo Hükümetinin ABD’nin otomotiv teklifini reddettiği ifade edildi.

Tokyo Hükümeti, çiftçilerin, piyasanın ucuz ithal ürünler tarafından ele geçirileceği yönünde güçlü endişeler taşıması sebebiyle hassas tarım piyasasını açmaktan kaçınırken, Washington Hükümeti de Japonya’dan ithal edilen araçlara uygulanan tarifeleri-arabalarda %2,5, kamyonlarda %25-korumak istiyor.

TPP’nin en büyük ekonomileri arasında yaşanan bu çekişmenin, 12 ülkenin daha geniş çaplı müzakerelerini de engellediği belirtildi. Kaynaklar Tokyo ve Washington Hükümetleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Barack Obama’nın, anlaşmazlığın giderilmesi için Perşembe günü yapılacak zirve öncesinde Salı günü bir ön görüşme yapacağını belirtti. Ancak taraflar arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

Japonya Otomotiv İthalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya 2013 yılında ABD’den 13.142 araç ithal etti.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Japan Times 21 Nisan 2014 tarihli haberinden özetlenerek Türkçeye tercüme edilmiştir.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Nis
21

Türkiye-Katar İş Forumu

Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci, Türkiye-Katar İş Forumu kapsamında, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casım bin Muhammed el-Sani ve iş adamları ile bir araya geldi. Ortak proje üretme iradesinin iki ülkede de bulunduğunu, ekonomik ilişkilerin yeterli olmasa da son yıllarda büyük artış gösterdiğini vurgulayan Zeybekci, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin mevcudun çok üzerinde olduğunu kaydetti. Zeybekci, Türkiye’ye bugüne kadar Katar’dan doğrudan yatırımın 744 milyon Dolar seviyesinde olduğunu Katar’da firmalarımız tarafından 13,5 milyar Dolar değerinde proje üstlenildiğini belirtti.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Yazının Tamamı İçin Tıklayınız »

Nis
21

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri-Adıyaman

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 6 Mayıs 2014 tarihinde Adıyaman’da “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir. Seminer, Ülke Masaları, Pazar Araştırması – Hindistan Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim ve Bakanlığımız tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları konularını kapsamaktadır. Eğitim Programlarımız hakkında bilgiye İBP web sitesi ana sayfası Eğitim Programları başlığından ulaşabilirsiniz.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Yazının Tamamı İçin Tıklayınız »

Nis
21

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

19 Nisan 2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”na ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Resmi Gazete

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Nis
21

Japonya ve ABD Serbest Ticaret İçin Görüşmelere Devam Ediyor

Japonya ve ABD arasında daha geniş çaplı bir Pasifik Serbest Ticaret Paktı oluşturma çalışmalarını devam ettirmek için görüşmeler yapılacağı açıklandı. Perşembe günü ABD Başkanı Barack Obama ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe arasında gerçekleşecek olan zirvede, Transpasifik Ortaklığı için gerekli olan ve daha geniş -12 ülkelik- bir anlaşmaya ulaşmak için gerekli  ikili bir anlaşmaya varılmaya çalışılacağı ifade ediliyor. Görüşmelerde ele alınacak temel hususun Japon sığır ve domuz etinin  piyasaya erişimi olacağı belirtildi. Ayrıca, Japonya’nın halihazırda ABD’den ithal edilen etlere  %38,5 olan gümrük tarifesini %15 dolaylarına çekmeyi planladığı konuşuluyor.

Haberin tamamına erişmek için tıklayınız.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Nis
21

AB Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirmeye Devam Edecek

Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Avrupalı ülkelerin Rusya’dan doğalgaz ithalatının Ukrayna krizi sebebiyle tehlikeye gireceğini düşünmediğini söyledi. Komisyon üyesi, Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık dörtte birini Rusya’dan karşıladığına işaret ederek ‘Önümüzdeki yıllarda Rusya’dan doğalgaz alımını azaltmaya, hatta Rusya ile doğalgaz bağlantımızı kesmeye karşıyım. Ancak kaynakları çeşitlendirme stratejimize devam etmeliyiz’ dedi.

Haberin tamamına erişmek için tıklayınız.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Nis
18

Dahilde İşleme Rejiminde Değişiklik

17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda değişiklik yapan “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugünkü Dahilde İşleme Rejimi’nde değişiklik getiren Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Söz konusu düzenleme, Dahilde İşleme Rejiminden (DİR) yararlanan sektörlerin değişen ihtiyaçları, uygulamada karşılaşılan zorunluluklar ve üst normlarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Basın Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Yazının Tamamı İçin Tıklayınız »

Nis
18

Kırgızistan’da Açılan İhaleler

Bişkek Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen; Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Ajansı tarafından madencilik alanında açılan “çeşitli bölgelerde jeolojik araştırma yapma” konusundaki açık artırmaya ilişkin bilgilere Dış Talepler Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kırgızistan hakkında detaylı bilgiye web sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bişkek Ticaret Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Devam